Utställning på Stora Karlsö


Stora Karlsö har årligen cirka 10 000 besökare, många med ett stort intresse för natur och miljö. I stort sett alla besökare passerar också öns museum i Norderhamn, där vi presentera vårt arbete i en utställning. Utställningen består idag av två delar som producerats 2012 och 2015.

 

Havsfågelforskning och BSP

Utställningens första del berättar om BSPs forskning på Stora Karlsö, men också om havsfågelforskning i allmänhet. Fokus ligger på att väcka intresse och utställningen består därför av interaktiva delar och tredimensionella presentationer som besökaren kan undersöka på egen hand. Texter finns, men har en sekundär roll. I utställningen finns BSPs årliga nyhets- och informationsblad som besökarna kan ta med hem.

 

Ringmärkning för både barn och vuxna

Utställningens andra del fokuserar på ringmärkningen av sillgrissleungar och har en del som speciellt riktar sig till barn. Utöver text, bild och film innehåller utställningen en interaktiv del där man får prova på att sätta sig vid ett ringmärkarbord och ringmärka, väga och protokollföra en sillgrissleunge (en tygdocka).

 

 

Utställningarna har möjliggjorts med finansiering från Palmska fonden och WWF Sverige, samt i samarbete med Karlsöklubben och Aron Hejdström.