Exhibition on Stora Karlsö


(OBS! Svensk översättning finns under den engelska texten)


Exhibition on Stora Karlsö


Stora Karlsö attracts about 10,000 visitors each year, many of whom are very interested in nature and the environment. Nearly all of these visitors stop by the island’s museum in Norderhamn, where we exhibit our work. The exhibition consists of two parts, which were produced in 2012 and 2015.


Seabird research and the BSP

In the first exhibit, general seabird research and research specific to the BSP on Stora Karlsö are presented. Because the intent is to generate interest, the exhibition consists of interactive sections and 3D presentations that visitors can explore at will. Informational text is available for reading; however, it is meant to play a secondary role to the more hands-on displays. Also at the exhibition, an annually updated information and newssheet is available for visitors to take home.


Ringing for both children and adults

The second part of the exhibition focuses on the ringing of guillemot chicks, with some activities designed specifically with children in mind. In addition ringing information presented in text, photo and video format, an interactive exhibit is included, where you have the opportunity to sit at ringing table and ring, weigh and record a “guillemot chick” (a soft toy).


The exhibitions have been made possible with funding from the Palmska Fund and WWF Sweden, and in cooperation with the Karlsö Club and Aron Hejdström.


Utställning på Stora Karlsö


Stora Karlsö har årligen cirka 10 000 besökare, många med ett stort intresse för natur och miljö. I stort sett alla besökare passerar också öns museum i Norderhamn, där vi presentera vårt arbete i en utställning. Utställningen består idag av två delar som producerats 2012 och 2015.


Havsfågelforskning och BSP

Utställningens första del berättar om BSPs forskning på Stora Karlsö, men också om havsfågelforskning i allmänhet. Fokus ligger på att väcka intresse och utställningen består därför av interaktiva delar och tredimensionella presentationer som besökaren kan undersöka på egen hand. Texter finns, men har en sekundär roll. I utställningen finns BSPs årliga nyhets- och informationsblad som besökarna kan ta med hem.


Ringmärkning för både barn och vuxna

Utställningens andra del fokuserar på ringmärkningen av sillgrissleungar och har en del som speciellt riktar sig till barn. Utöver text, bild och film innehåller utställningen en interaktiv del där man får prova på att sätta sig vid ett ringmärkarbord och ringmärka, väga och protokollföra en sillgrissleunge (en tygdocka).


Utställningarna har möjliggjorts med finansiering från Palmska fonden och WWF Sverige, samt i samarbete med Karlsöklubben och Aron Hejdström.