Fältstation på Stora Karlsö


MITT I HÄRLIGHETEN

Om man vill studera Östersjöns havsfåglar och dess marina ekologi finns det knappt något bättre utgångsläge än Stora Karlsö. På ön, som ligger sex kilometer ut från Gotlands västkust, i höjd med Ölands norra udde, finns Östersjöns största koloni av alkfåglar och nationellt viktiga populationer av bland annat silltrut, svärta och ejder. Sillgrisslekolonin på Stora Karlsö, som omfattar cirka 14 000 häckande par (= ca 35 000 – 45 000 individer) erbjuder helt unika möjligheter till studier i jämförelse med många andra kolonier i artens utbredningsområde. Huvudparten av världens sillgrisslor häckar otillgängligt på ibland hundratals meter höga klippor i norra Atlanten. På Stora Karlsö har vi sällan mer än några tiotal meter till våra fåglar, ibland bara 3-4 meter och med hjälp av Auk Lab bara några centimeter! På ön finns inta bara sillgrisslor, utan också ett antal havsfågelarter, som tordmule, silltrut, gråtrut, silvertärna, storskarv m.f., som kan studeras för att jämföras eller lägga nya pusselbitar till förståelsen av Östersjöns ekosystem.

 

HISTORISK MARK

Ön Stora Karlsö är historisk mark för fågelforskning, redan 1913 ringmärktes de första sillgrisslorna här, vilket var bland de tidigaste ringmärkningarna i Sverige och början på världens förmodligen längsta ringmärkningsserie som fortfarande rullar på! Men ön har inte bara historisk mark, den har också mark med historia långt tillbaka i tiden. I grottan Stora Förvar, som grävdes ut på 1880-talet i en av Sveriges första systematiska arkeologiska utgrävningar, har man hittat upp till 4,5 meter kulturlager med lämningar från några av Gotlands absolut tidigaste mänskliga bosättare. Ön har sedan använts under tusentals år, för fiske och säljakt på stenåldern, som handelsplats på vikingatiden och som krigshamn för danska flottan under 1500-talet, för att nämna något. Under 1800-talets mitt spirade ett national- och naturromantiskt intresse bland välbärgade samhällsmedborgare och ur detta föddes under 1880-talet aktiebolaget Karlsö Jagt- och Djurskyddsföreings AB, som egentligen närmast var en societetsklubb, men med tiden alltmer kommit att likna en ideell förening för naturskydd. Även om bolaget, som i folkmun kom att kallas ”Karlsöklubben”, hade jakt på dagordningen från start så var det i första hand naturskyddet som låg till grund för föreningens bildande. Klubbens arbete ledde till att Stora Karlsö blev ett av världens första naturskyddade områden! Karlsöklubben har haft stor betydelse för naturskyddet på ön ända fram till idag, och har även sett till att hålla den tillgänglig för en bred allmänhet. Klubben är positiv till forskningsansatser inom natur såväl som kultur, vilket ger särdeles goda förutsättningar att verka som forskare på ön. Sedan starten 1997 har projektet haft ett mycket bra samarbete med Karlsöklubben.

 

FÄLTSTATION

En stor del av tiden på Stora Karlsö tillbringar vi i fält, men vi hyr också kontorsplats, förråd och en bit av öns vandrarhem för boende och arbete under fältsäsongen, vilken sträcker sig från början av maj till mitten på juli. På ön har vi ett eget litet hus med ett dussin sovplatser och kök. Gemenskap och samarbete med öns tillsynsman, guider, boendepersonal och restaurang utgör en viktig och mycket positiv del av vår tid i fält.

 

 

För mer information och inspiration om Stora Karlsö, besök Karlsöklubbens hemsida här:   Stora Karlsö