Outreach


Inom Baltic Seabird Project är övertygade om att våra erfarenheter och resultat från forskningen är viktiga för hela samhället, inte bara andra forskare. Därför arbetar vi aktivt med att tillgängliggöra resultat, dela med oss av tankar och erfarenheter och sprida vår fascination för havsfåglarna och deras plats i ekosystemet Östersjön till en bred allmänhet.

 

Vi har återkommande kontakt med media och har årliga besök av både lokal- och riksmedia på vår fältstation på Stora Karlsö. Du har kanske sett oss i SVTs Mitt i Naturen, hört oss i Naturmorgon i P1 eller läst om oss i dags- eller facktidningar.

 

I menyn ovan kan du ladda ner våra nyhetsblad och årsrapporter eller läsa om vår utställning på Stora Karlsö eller vårt arbete gentemot beslutsfattare och myndigheter.