Outreach


Outreach

Outreach


We in the Baltic Seabird Project are confident that our experiences and research results are important for society as a whole – not just other researchers within the scientific community. Thus, we actively work to make our results available, share our thoughts and ideas, and spread our fascination for seabirds and their role in the Baltic Sea ecosystem to the general public.

We are in frequent contact with the media, and host annual visits of both the local and national media at our field station on Stora Karlsö. You may have seen us on SVT’s program “Mitt i Naturen,” heard us on P1’s “Naturmorgon,” or read about us in a newspaper or professional journal.

In the menu above, you can download our newsletters and annual reports, or read about our exhibition on Stora Karlsö or our work supporting decision makers and authorities.


Inom Baltic Seabird Project är övertygade om att våra erfarenheter och resultat från forskningen är viktiga för hela samhället, inte bara andra forskare. Därför arbetar vi aktivt med att tillgängliggöra resultat, dela med oss av tankar och erfarenheter och sprida vår fascination för havsfåglarna och deras plats i ekosystemet Östersjön till en bred allmänhet.

Vi har återkommande kontakt med media och har årliga besök av både lokal- och riksmedia på vår fältstation på Stora Karlsö. Du har kanske sett oss i SVTs Mitt i Naturen, hört oss i Naturmorgon i P1 eller läst om oss i dags- eller facktidningar.

I menyn ovan kan du ladda ner våra nyhetsblad och årsrapporter eller läsa om vår utställning på Stora Karlsö eller vårt arbete gentemot beslutsfattare och myndigheter.