Medarbetare


PROJEKTLEDARE

Olof Olsson. Olof är biolog och har mångårig erfarenhet av fältarbete med havsfåglar i Arktis och Antarktis. Hans doktorsavhandling, som utfördes inom ramen för British Antarctic Survey, rörde kungspingviners ekologi baserat på fältarbete på ön South Georgia i Sydostatlanten. Olof startade projektet ”Havsfåglar i Östersjön” 1997, vilket under åren utvecklats till det nuvarande projektet Baltic Seabird Project.

Olof är biträdande verksamhetschef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet där forskning utgör en del av hans arbete. Hans forskning rör främst trofiska interaktioner i marina ekosystem och havsfåglars livshistoria och beteendeekologi.

E-post

 

PROJEKTKOORDINATOR OCH KONTAKTPERSON

Aron Hejdström. Aron är utbildad kommunikatör och fotograf, men har också stor erfarenhet och kunskap om all verksamhet på Stora Karlsö efter nio år som tillsynsman och guide på ön. Aron började arbeta för BSP 2014, och ansvarar för planering, samordning och genomförande av fältverksamheten på ön, samt sköter mycket av projektets externa information och kommunikation.

Om du har frågor om vår verksamhet, eller vill komma i kontakt av annan anledning, så är det i första hand Aron du skall kontakta. För frågor gällande deltagande vid ringmärkningen av sillgrissleungar – ”grisslingen” – ber vi dig först läsa igenom informationen här på hemsidan. Om du har ytterligare frågor efter detta är du självklart välkommen att kontakta Aron.

E-post

 

MEDARBETARE

Henrik Österblom. Henrik har en bakgrund inom marin ekologi och disputerade 2006 med en avhandling som bygger på forskning inom projektet ”Havsfåglar i Östersjön” på Stora Karlsö. Avhandlingen fokuserade på effekterna av fiske och fiskbeståndsdynamik på havsfåglar.

Henrik arbetar idag som biträdande forskningschef och forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på globalisering av marina social-ekologiska system, internationella relationer samt havsfåglar och ekosystemförändringar. Henrik är aktiv i ledningsgruppen för BSP.

 

Jonas Hentati Sundberg. Jonas är disputerad biolog och har liksom Olof och Henrik ett långt förflutet inom projektet. Jonas började arbeta som fältassistent 2002 och var projektkoordinator 2005-2009. Hans kandidatexamen analyserade ”timing” för häckning hos sillgrisslorna på Stora Karlsö. Jonas disputerade vid Stockholm Recilience Centre vid Stockholms universitet 2015 med avhandlingen Sea Change – Social-ecological co-evolution in Baltic Sea fisheries. Avhandlingen behandlade Östersjöns fiske och hur detta påverkar och hänger samman med långsiktiga förändringar i Östersjöns ekosystem.

Jonas arbetar idag som post-doc vid Havsfiskelaboratoriet vid SLU. Han är aktiv i ledningsgruppen för BSP.

 

Susanne Åkesson. Susanne är professor i evolutionär ekologi samt föreståndare för forskningscentret CAnMove vid Lunds universitet. Susannes har stor kunskap och erfarenhet av forskning på fåglar och förflyttning hos djur. Hon arbetar också mycket aktivt med informationsspridning mot en bred allmänhet och är en prisbelönt och välkänd röst i både radio och böcker. Susanne och CAnMoves kunskap och arbete utgör en stor och viktigt del av BSPs arbete på Stora Karlsö. Susanne handleder och har handlett ett antal studenter och forskare i projekt på Stora Karlsö.

 

Per-Arvid ”PA” Berglund. PA är en av projektets mest erfarna fältarbetare och har spenderat hundratals timmar åt att ligga platt på magen och titta ut över klippkanten för att följa Stora Karlsös sillgrisslor. Han är biolog och har skrivit både kandidat- och masteruppsats inom ramen för BSPs forskning. PA har tidigare koordinerat projektets fältverksamhet och är idag huvudansvarig för att planera och genomföra många av våra fältstudier, liksom att analysera och sammanställa data. Han har arbetat i projektet årligen sedan 2010.

 

Tom Evans.Tom är doktorand vid CAnMove vid Lunds universitet och arbetar inom ramen för BSP på Stora Karlsö. Hans forskning fokuserar på förflyttningsekologi och -biologi hos sillgrisslor, tordmular och silltrutar. Tom använder sig av olika typer av loggers (GPS-, dyk- och ljus-loggers etc.) för att samla in data om förflyttning och aktivitet m.m. hos sina studiearter. Tom har arbetat inom BSP på Stora Karlsö sedan 2009, och påbörjade sitt doktorsarbete 2012.

 

Blanca Sarzo. Blanca doktorerar på statistik för havsfåglar vid University of Valencia, Spanien. Blancas arbete är kopplat till BSP och hon kommer huvudsakligen att analysera befintlig data som BSP samlat in sedan starten 1997. Blancas arbete är främst förlagt till Valencia men hon är även delaktig i projektets fältarbete på Stora Karlsö. Hon har stor erfarenhet av arbete med havsfåglar och havsfågelforskning i Spanien och Medelhavet. Blanca påbörjade sitt doktorandprojekt och samarbetet med BSP 2015.

 

Rebecca Young. Rebecca är biolog och disputerade 2014 vid University of Alaska Fairbanks, USA. Rebecca är ekofysiolog och hennes forskning fokuserar på hur havsfåglar påverkas av förutsättningar och förändringar i sina marina habitat. Rebecca har stor kunskap och erfarenhet i arbete på molekylär nivå. Rebecca har varit gästforskare hos BSP och arbetat i fält på Stora Karlsö sedan 2014. Hennes huvudsakliga studieart på ön är sillgrisslan. 

 


 

ALUMNI – TIDIGARE DOKTORANDER INOM BSP

Martina Kadin. Martina disputerade inom naturresursfövaltning vid Stockholm Recilience Centre, Stockholms universitet 2014. Hennes avhandling binder samman ekologiska studier av havsfåglar med studier av de ekosystemtjänster som havsfåglar bidrar till. Martina var mycket aktiv inom BSPs ledningsgrupp och på projektets fältstation på Stora Karlsö både före och under sitt doktorandarbete, från 2007-2014. Martina är idag baserad i USA och inte aktiv på fältstationen, dock fortfarande till viss del inom projektet.

 

TIDIGARE OCH TILLFÄLLIGA MEDARBETARE

Genom åren har ett stort antal medarbetare passerat BSP och bidragit till att bygga upp projektet till vad det är idag. Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas lära känna många nya medarbetare även i framtiden. Vi presenterar inte tidigare medarbetare här, men många av dem har lämnat uppsatser som du kan hitta under fliken ”Vetenskapliga publikationer”.