Expertinstans för beslutsfattare


Vår intention är att Baltic Seabird Project skall vara en expertinstans för frågor gällande Östersjöns ekologi och naturresursförvaltning.

Vår forskning fokuserar på att förstå sambanden mellan arter och habitat och att använda havsfåglar som indikatorer på förändringar i hela ekosystemet Östersjön. Vi har också ett social-ekologisk perspektiv som lyfter in det mänskliga samhällets påverkan i ekvationen, vilket gör att vår forskning och våra resultat har stor relevans som underlag i viktiga samhällsbeslut.

För att nå beslutsfattare, så som politiker, tjänstemän på myndigheter, företagsledare m.f. arbetar vi aktivt med bl.a. föredrag, diskussioner, impact meetings och att tillgängliggöra både vår kompetens och våra resultat.

 

Impact meetings

Mycket av vårt arbete gentemot beslutsfattare genomför vi i ett nära samarbete med Världsnaturfonden WWF Sverige. Sedan 2014 har vi gemensamt ordnat s.k. ”impact meetings” på Stora Karlsö i samband med Almedalsveckan. Riksdagspolitiker och andra beslutsfattare har besökt ön och fått inblick i vårt arbete och våra resultat. Målet med mötena har varit att så frön till en levande och långsiktig diskussion om en hållbar framtid i och kring Östersjön. Som en uppföljning till mötena på Stora Karlsö ordnades också ett dialogmöte med föredrag och diskussioner i Stockholm hösten 2015.