”Grisslingen”


”Grissling” – Ringmärkning av sillgrissleungar på Stora Karlsö

Forskningen på sillgrisslor på Stora Karlsö har en lång historia; de första fåglarna ringmärktes redan 1913 och genom åren har närmare 85 000 fåglar märkts. Sedan 1997 bedrivs forskningen av Baltic Seabird Project/Havsfåglar i Östersjön (balticseabird.com), ett samarbetsprojekt mellan forskare och studenter från bland annat Stockholms universitet och Lunds universitet. Projektet finansieras huvudsakligen av Världsnaturfonden, WWF Sverige.

Många av studierna som görs på Stora Karlsö bygger på att fåglarna är ringmärkta, och därför är själva ringmärkningen ett viktigt moment i forskningsverksamheten. Ringmärkningen, eller ”grisslingen” som den också kallas, genomförs under att antal kvällar i början av juli. I skydd av kvällsmörkret hoppar sillgrissleungarna från klipphyllorna, landar på stranden nedanför, och springer sedan vidare till vattnet där sillgrisslepapporna tar emot. Eftersom ungarna är relativt lättillgängliga på stranden är det vid detta tillfälle som ringmärkningen äger rum. Talar man om grisslingen så talar man alltså om ringmärkning av sillgrissleungar, inte vuxna individer.

Inom Havsfågelprojektet ringmärks årligen cirka 1000-3000 sillgrissleungar. Ringmärkningen anpassas efter sillgrisslornas häckningsstatus och kan förskjutas framåt eller bakåt några dagar från år till år, men vi räknar i nuläget med att ringmärkningen pågår från ca 30 juni till 8 juli.


Att hjälpa till vid grisslingen

För att genomföra ringmärkningen krävs en intensiv insats av forskare, fältassistenter och andra medarbetare. Innan sillgrissleungarna ringmärks måste de infångas, vilket görs för hand. För att kunna märka större mängder fåglar krävs därför många medhjälpare som kan fånga och förse ringmärkarna med fåglar. Under många år har Havsfågelprojektet fått ovärderlig hjälp med fångstarbetet av övernattande besökare på Stora Karlsö.


Från och med sommaren 2019 kommer ringmärkningen att minska från cirka 3000 till 1000 ungar per år. Ringmärkningen kräver då mindre personal, och forskarna kommer därför att genomföra insatsen på egen hand. Detta innebär att det inte kommer att finnas möjlighet för allmänheten att delta vid själva ringmärkningen.


Ansatsen att ringmärka många ungar har hjälpt forskarna i olika studier, men behoven för detta ändras kontinuerligt utifrån vilka frågeställningar forskarna har. Detta är anledningen till den minskade ringmärkningsinsatsen.

För allmänheten finns ändå stor anledning att besöka Stora Karlsö under sillgrissleungarnas hoppning, i början av juli. Hoppningen kan beskådas från klippkanten vid öns fyr, och forskarna i Baltic Seabird Project kommer att visa livefilmer och svara på frågor om sillgrisslorna på plats.

Forskarna vill passa på att rikta ett stort tack till alla som hjälpt till med ringmärkningen under åren.


Kontakt

Projektets koordinator och kontaktperson:
Aron Hejdström

E-post
073-630 83 92

Spara