”Grisslingen”


”Grissling” – Ringmärkning av sillgrissleungar på Stora Karlsö

Forskningen på sillgrisslor på Stora Karlsö har en lång historia; de första fåglarna ringmärktes redan 1913 och genom åren har närmare 85 000 fåglar märkts. Sedan 1997 bedrivs forskningen av Baltic Seabird Project/Havsfåglar i Östersjön (balticseabird.com), ett samarbetsprojekt mellan forskare och studenter från bland annat Stockholms universitet och Lunds universitet. Projektet finansieras huvudsakligen av Världsnaturfonden, WWF Sverige.

Många av studierna som görs på Stora Karlsö bygger på att fåglarna är ringmärkta, och därför är själva ringmärkningen ett viktigt moment i forskningsverksamheten. Ringmärkningen, eller ”grisslingen” som den också kallas, genomförs under att antal kvällar i början av juli. I skydd av kvällsmörkret hoppar sillgrissleungarna från klipphyllorna, landar på stranden nedanför, och springer sedan vidare till vattnet där sillgrisslepapporna tar emot. Eftersom ungarna är relativt lättillgängliga på stranden är det vid detta tillfälle som ringmärkningen äger rum. Talar man om grisslingen så talar man alltså om ringmärkning av sillgrissleungar, inte vuxna individer.

Inom Havsfågelprojektet ringmärks årligen cirka 1000-3000 sillgrissleungar. Ringmärkningen anpassas efter sillgrisslornas häckningsstatus och kan förskjutas framåt eller bakåt några dagar från år till år, men vi räknar i nuläget med att ringmärkningen pågår från ca 30 juni till 8 juli.

 

Att hjälpa till vid grisslingen

För att genomföra ringmärkningen krävs en intensiv insats av forskare, fältassistenter och andra medarbetare. Innan sillgrissleungarna ringmärks måste de infångas, vilket görs för hand. För att kunna märka större mängder fåglar krävs därför många medhjälpare som kan fånga och förse ringmärkarna med fåglar. Under många år har Havsfågelprojektet fått ovärderlig hjälp med fångstarbetet av övernattande besökare på Stora Karlsö.

 

Om du är intresserad av att hjälpa oss är det viktigt att veta följande:

– Projektet tar in utomstående medhjälpare i mån av behov. Vid vissa ringmärkningstillfällen behövs inga extra medhjälpare, andra gånger kan upp till 10 personer få följa med.

– Ringmärkning sker inte vid regn (av säkerhetsskäl, för att undvika personskador på grund av hala stenar) eller vid hård vind (då sillgrissleungarna stannar på hyllorna).

– Havsfågelprojektet personal avgör om väderförhållanden och behov av extra medhjälpare gör det möjligt för övernattande besökare att delta i ringmärkningen.

– Åldersgräns för barn är 10 år i målsmans sällskap. Vi har ingen övre åldersgräns för deltagande, men terrängen på stranden består av stora klippblock och klappersten så du MÅSTE ha god rörlighet för att kunna delta.

– Vi genomför ringmärkningen inom fågelskyddsområdet och för att inte störa djurlivet i onödan kan vi bara vara ett begränsat antal personer på plats; det är därför viktigt att du som deltar är engagerad och gör vad du kan för att hjälpa oss under hela kvällen.

– Ringmärkningen genomförs på kvällen och natten. Vi går ut till märkningsområdena ca klockan 21:00 och kommer oftast hem mellan 00:00 och 01:30. Det finns ingen möjlighet att gå hem på egen hand eller i förtid. Ta med kläder och skor som ger rörelsefrihet. En extra varm tröja eller mössa kan vara bra så att du inte fryser i slutet av kvällen. Det finns tid för en uppiggande chokladbit eller en frukt, men ta inte med fika! På väg till och från ringmärkningsområdet passeras ett vad som vid högvatten eller västliga vindar kan innebära att man blir blöt, trots att man tar av sig byxor. En mindre handduk och ev. extra byxor kan vara till nytta dessa kvällar.

– Ringmärkningen är en del av forskningsverksamheten och alla som deltar är självklart helt nyktra, du kan alltså inte dricka alkoholhaltiga drycker till middagen om du skall delta.

– Inför varje ringmärkningskväll håller Havsfågelprojektets medarbetare ett föredrag om ringmärkningen och om forskningen som bedrivs. Alla besökare och övernattare är välkomna att lyssna på föredraget. För dig som är intresserad av att hjälpa till vid märkningen är det ett KRAV att delta under hela föredraget eftersom bland annat arbetsuppgifter och säkerhetsfrågor kommer att diskuteras. Föredraget äger rum i museet i Norderhamn efter att sista ordinarie turbåt lämnat ön, dvs. efter klockan fem. Information om exakt tid för föredraget kommer att finnas anslagen på informationstavlorna i Norderhamn.

– Eftersom det periodvis kan vara många utomstående som vill hjälpa till vid grisslingen krävs ett urvalssystem. Urvalet sker genom lottning, vilken äger rum i samband med informationsföredraget som nämns ovan.

– Eftersom ringmärkningen är en del av en vetenskaplig forskningsarbete går det inte att köpa biljetter eller på något annat sätt förboka eller anmäla intresse i förväg. Av samma anledning kostar det självklart inget att delta.

– Kommersiell mediaproduktion (foto, film, ljudupptagning etc.) under ringmärkning eller informationsföredrag är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Baltic Seabird Project / Havsfåglar i Östersjön. Det är tillåtet att ta ”minnesbilder” för privat bruk om detta inte går ut över eller stör arbetet. Blixt får ej användas då detta kan störa sillgrisslorna. Ofta finns det möjlighet att ta bilder i början av ringmärkningskvällen.

– De som deltagit vid ringmärkningen en kväll ges endast möjlighet att delta en andra gång om det finns lediga platser efter lottningen.

– Observera! Det är många olika förutsättningar som avgör om ringmärkning genomförs en viss kväll eller ej, och således finns det inga som helst garantier för att få möjlighet att delta. Oavsett om det blir ringmärkning eller ej, och om just du får möjlighet att delta eller ej, så är detta en underbart fin period på Stora Karlsö. Sillgrissleungarnas ”hoppning” kan följas från utsiktsplatserna ovanför fågelbergen och ön har mycket annat att ge; boka därför din vistelse utifrån upplevelsen av ön som helhet, inte utifrån möjligheten att delta i ringmärkningen!

– Ringmärkningen arrangeras och genomförs av forskningsprojektet Baltic Seabird Project. Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB, som driver besöksverksamheten på ön, är inte medarrangör. Specifika frågor om ringmärkningen ställs i första hand till Havsfågelprojektet koordinator (se nedan).


Kontakt

Projektets koordinator och kontaktperson:
Aron Hejdström

E-post
073-630 83 92

Spara