Stora Karlsö Auk Lab


EN VÄRLDSUNIK FORSKNINGSPLATTFORM

Inom BSP har vi lyxen att arbeta med en världsunik forskningsplattform för studier av sillgrisslor och tordmular. Utanför Stora Karlsös klippkant och med basen vilande mitt i en sillgrisslekoloni 30 meter över Östersjöns vågor har vi byggt en konstgjord klipphylla med häckytor för hundratals fåglar. Tack vare konstruktionen – Stora Karlsö Auk Lab – kan vi studera fåglarna på bara några centimeters avstånd. Detta ger oss möjligheter som havsfågelforskare jorden runt ofta bara kan drömma om!

 

 

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING

 

Vetenskaplig artikel om möjligheterna med Auk Lab

Hentati-Sundberg, J., Österblom, H., Kadin, M., Jansson, Å. & Olsson, O. (2011). The Karlsö murre lab methodology can stimulate innovative seabird research. Marine Ornithology  40: 11–16

Länk till artikel

 

Arkitektritningar för Stora Karlsö Auk Lab

Stora Karlsö Auk Lab – Arkitektritningar