Stora Karlsö Auk Lab


(OBS! Svensk översättning finns under den engelska texten)


Stora Karlsö Auk Lab


A unique research platform

Within the Baltic Seabird Project, we have the luxury of working with a globally unique research platform for the study of guillemots and razorbills. Jutting from Stora Karlsö’s cliff edge 30 meters above the roiling Baltic, we have built an artificial rock shelf with enough space to host hundreds of breeding birds. The base of this platform rests in the middle of an established Common Guillemot colony, and allows us to study the birds from a distance of bare centimetres – an opportunity seabird scientists around the world can often only dream of!


DOCUMENTS FOR DOWNLOAD


Scientific article about the possibilities of the Auk Lab:

Hentati-Sundberg, J., Österblom, H., Kadin, M., Jansson, Å. & Olsson, O. (2011). The Karlsö murre lab methodology can stimulate innovative seabird research. Marine Ornithology  40: 11–16

Link to article


Architectural drawings for the Stora Karlsö Auk Lab:

Stora Karlsö Auk Lab – Architectural Drawings


Stora Karlsö Auk Lab


En världsunik forskningsplattform

Inom BSP har vi lyxen att arbeta med en världsunik forskningsplattform för studier av sillgrisslor och tordmular. Utanför Stora Karlsös klippkant och med basen vilande mitt i en sillgrisslekoloni 30 meter över Östersjöns vågor har vi byggt en konstgjord klipphylla med häckytor för hundratals fåglar. Tack vare konstruktionen – Stora Karlsö Auk Lab – kan vi studera fåglarna på bara några centimeters avstånd. Detta ger oss möjligheter som havsfågelforskare jorden runt ofta bara kan drömma om!


DOKUMENT FÖR NEDLADDNING


Vetenskaplig artikel om möjligheterna med Auk Lab

Hentati-Sundberg, J., Österblom, H., Kadin, M., Jansson, Å. & Olsson, O. (2011). The Karlsö murre lab methodology can stimulate innovative seabird research. Marine Ornithology  40: 11–16

Länk till artikel


Arkitektritningar för Stora Karlsö Auk Lab

Stora Karlsö Auk Lab – Arkitektritningar