Sökresutat för : 8


VÅRA STUDIEARTER   Sillgrissla – Uria aalge Sillgrissla är en utmärkt dykare som kan nå ner till 200 meters djup, även om Östersjöns sillgrisslor sällan går under 80 meter. Den lever av skarpsill och sill och fångar en fisk åt gången, vilken hålls med huvudet inne i munnen och stjärten […]

Studiearter


Sliderpic_Photo @ Aron Hejdstrom_impactmeetings
”Grissling” – Ringmärkning av sillgrissleungar på Stora Karlsö Forskningen på sillgrisslor på Stora Karlsö har en lång historia; de första fåglarna ringmärktes redan 1913 och genom åren har närmare 75 000 fåglar märkts. Sedan 1997 bedrivs forskningen av Baltic Seabird Project/Havsfåglar i Östersjön (balticseabird.com), ett samarbetsprojekt mellan forskare och studenter […]

”Grisslingen” v2


Ringmärkning på Stora Karlsö genom tiderna_AH graf_Sv_2015 © BSP Aron Hejdstrom-01
FÄLTARBETE BSPs fältarbete utförs huvudsakligen på Stora Karlsö. Vår fältperiod börjar i slutet av april och slutar runt den 18e juli. Vi har pågående studier från 1a maj till ca 15 juli. Vi bedriver långsiktiga studier (som upprepas årligen) men genomförs också någon eller några tidsbegränsade studier varje år. Fältstationens […]

StudierPROJEKTLEDARE Olof Olsson. Olof är biolog och har mångårig erfarenhet av fältarbete med havsfåglar i Arktis och Antarktis. Hans doktorsavhandling, som utfördes inom ramen för British Antarctic Survey, rörde kungspingviners ekologi baserat på fältarbete på ön South Georgia i Sydostatlanten. Olof startade projektet ”Havsfåglar i Östersjön” 1997, vilket under åren […]

Medarbetare


MITT I HÄRLIGHETEN Om man vill studera Östersjöns havsfåglar och dess marina ekologi finns det knappt något bättre utgångsläge än Stora Karlsö. På ön, som ligger sex kilometer ut från Gotlands västkust, i höjd med Ölands norra udde, finns Östersjöns största koloni av alkfåglar och nationellt viktiga populationer av bland […]

Fältstation på Stora Karlsö


Lankbild 1a-sida_BSP-logga
Havsfågelforskning på Stora Karlsö Havsfåglar finns högt upp i näringsväven och förändringar i deras livsmiljö återspeglas i deras beteenden. Klimatförändring, fiske, övergödning och giftutsläpp är mänsklig påverkan som på olika sätt kan förändra livet för Östersjöns fåglar. Genom att studera förändringar i fåglarnas beteende kan vi därför få en uppfattning […]

Baltic Seabird ProjectSorry, this part of the site is still under construction! Our english site will be launched later in the spring.   Please contact us if you need information etc. that you can’t find/figure out.   Aron Hejdström, project coordinator and contact person. E-mail    

ENGLISH


På grund av upphovsrättsliga skäl kan vi inte erbjuda alla våra publikationerna för direkt nedladdning. Vissa har dock länkar till andra som gör det. Kontakta oss om du är intresserad av att få tillgång till någon av publikationerna.   PUBLICERADE ARTIKLAR   2016: Hentati-Sundberg, J., Olsson, O. (2016) Amateur photographs […]

Vetenskapliga publikationer


Sedan 2013 producerar vi varje år korta verksamhetsrapporter på svenska och engelska. I rapporterna sammanfattar vi vad vi arbetat med under året och redovisar data från fältstudierna med mera. Rapporterna vänder sig inte till forskare utan till en bred allmänhet. Längre ner på sidan hittar du även äldre nyhetsblad och […]

Nyhetsblad och PM